slusaonica01
livestream01

Novalja Rasprava o vuni

Donosimo objavu organizatora:

U sklopu 22. izložbe Paške ovce i paškog sira koja se je u organizaciji udruge ovčara i proizvođača paškog sira Zaglava, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza održala 21. lipnja u Novalji udruga Volim Vlašići organizirala je panel o vuni.

 

Panel: „Vuna - otpad ili korisna sirovina” organiziran je s ciljem kako bi potaknuli raspravu o vuni kao ekološkom problemu - odbacivanju vune u okoliš nakon striže ovaca, o neorganiziranom prikupljanju vune na otoku Pagu, ali i o primjerima dobre prakse prikupljanja i prerađivanja vune u RH.

Gosti na panelu bili su: Vlatka Tomašić, dr.med.vet., Voditeljica Službe za veterinarsko javno zdravstvo iz Ministarstva poljoprivrede, Dragica Jerkov, direktorica tvrtke Fema d.o.o. iz Otočca, Karla Škorjanc, mag. održive poljoprivrede sa otoka Krka, Boro Mioč, prof. dr. znanosti sa Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Dinko Vidušin, veterinar i vlasnik OPG-a iz Novalje.

S obzirom da je sezona šišanja ovaca kako na Pagu tako i na području cijele Hrvatske otvorena su pitanja što se s vunom nakon striže radi odnosno zašto vuna u Hrvatskoj nema gospodarsku važnost te zašto se tretira kao otpad (ekološki problem), a ne kao korisna sirovina. Raspravljalo se i o zakonskoj regulativi unutar EU kao i o Uredbi o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobivenih sirovina koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te koji sve kriteriji trebaju biti ispunjeni kako bi se vuna prikupljala i skladištila te slala na obradu.

Prema poražavajućim rezultatima istraživanja koje je radio Agronomski fakultet prije nekoliko godina vrlo mali postotak ovčara vunu nakon šišanja koristi za daljnju preradu te ju uglavnom odbacuju i uništavaju paljenjem što dodatno negativno utječe na okoliš.

U sklopu panela predstavljeni su i primjeri dobre prakse prikupljanja i obrade vune na otoku Krku u vunu za pletenje, filcanje i malčiranje kao i o preradi ovčje vune u ekološko gnojivo i repelent za puževe u Otočcu. Osim korištenja vune u poljoprivredi ugodno smo se iznenadili i o njenoj širokoj namjeni od tekstilne, kozmetičke do građevinske industrije.

Zaključak rasprave je da je vuna korisna sirovina i da za nju svakako postoji interes samo je potrebno stvoriti preduvjete kako bi se ona u budućnosti na otoku Pagu počela sustavno prikupljati. Potrebno je ostvariti suradnju i sufinanciranje jedinica lokalne uprave i samouprave, komunalnih poduzeća, udruga ovčara, ali i vlasnika OPG-ova. Nadalje, u tom lancu neophodno je osigurati infrastrukturu te otvoriti sabirni centar gdje će se sva vuna s otoka Paga prikupljati i dalje slati na preradu.

„S obzirom da Udruga Volim Vlašići trenutno na otoku Pagu provodi projekt „Vratimo vuni sjaj” kojeg financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Zadaska županije, u suradnji s jedinicama lokalne uprave, komunalnim poduzećima, OPG-ovima i udrugama ovčara iz Novalje i Paga pokušat ćemo pokrenuti prikupljanje vune te nastaviti raditi na edukaciji i informiranju vlasnika OPG-ova i šire lokalne zajednice. Nadamo se da ćemo s našim projektnim partnerima Udrugom Zaglava, Udrugom proizvođača paškog sira i LAG Mentorides u tome i uspjeti. Ovim putem zahvaljujemo gostima panela kao i organizatorima i pokroviteljima manifestacije što su nam omogućili da pričamo o problemu ali i o potencijalu kojeg vuna ima” - rekla je na kraju Ana Žunić, moderatorica panela i predsjednica Udruge Volim Vlašići.

Organizatori 22. Izložbe paške ovce i paškog sira:

Udruga ovčara i proizvođača paškog sira Grada Novalje – Zaglava, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Suorganizatori: Udruga proizvođača paškog sira otoka Paga i Udruga Volim Vlašići

Pokrovitelji: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Grad Novalja, TZ Grada Novalje, LAG Mentorides i Kooperacije Hrotovice.

Foto: Nadio Kralj

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK