slusaonica01
livestream01

Radio Pag Sv Vid

Autor Goran Pavel Šantek

Ovaj je rad nastavak istraživanja i razmišljanja o pretkršćanskom svetom prostoru na otoku Pagu, koje je autorski dvojac Vitomir Belaj i Goran Pavel Šantek predstavio u časopisu Studia ethnologica Croatica broj 18 iz 2006. godine.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag sv. Vid

Donosimo vrlo zanimljiv znanstveni rad iz 2009. godine o pretkršćanskom svetom prostoru na otoku Pagu autor kojeg je dr. sc. Goran Pavel Šantek, redoviti profesor Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

GORAN PAVEL ŠANTEK: PAŠKI SVETI PROSTOR

0
0
0
s2smodern

Novaljska skrinja moci

Ranokršćanska brončana škrinja koja predstavlja jedinstveni relikvijar u Hrvatskoj i jedna je od tek nekoliko takvih u svijetu. Pronađena je 1971. godine u kući Vladimira Vidasa prilikom renoviranja. O Škrinji moći najviše je pisao Anđelko Badurina. Pretpostavlja se da škrinja datira iz 4. stoljeća. Obložena je mjedenim pločama, dimenzija 27,5 X 18 x16,5 cm, a sadrži 32 ulomka na kojima su ukucani prizori iz Novog i Starog Zavjeta, niz dvije divlje mačke, pet jelena, 7 stabala i vinova loza.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Medni dorucak

Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski pčelarski savez organizirali su Medni doručak s hrvatskih pčelinjaka u Centru Zamet u Rijeci u sklopu 6. Smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije „Riječki medenjak“, a u Splitu će Medni doručak biti 9. studenog u Hotelu Zagreb u okviru X. Međunarodnog pčelarskog „Dalmatina 2019“.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Lun

Odlomak sa svjedočenjem o snijegu na Pagu 1929. godine.
„1929. godine pao je u historiji nezapamćeni snijeg duž Dalmatinskih otoka, osobito na sjevernom Jadranu. Na otoku Pagu dana 10. veljače, bila je Nedjelja fešta (pokladna), u 10 sati na večer počeo je padati snijeg. 11. veljače u jutro bio je po zemlji 6-10 centimetri, uvečer istog dana ponovno počeo je padati. 12. veljače u jutro bio je već visok 20 centimetara po zemlji.

0
0
0
s2smodern

 Radio Pag Grad Novalja Arburoza

Grad Novalja, u skladu sa Zakonom o cestama, Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje i tumačenjem Državne geodetske uprave, objavio je javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to NC 116 Slatinska ulica.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Kustic nadimci

 -Izvorni znanstveni rad UDK 808.62-313-54

Grad Pag na istoimenom otoku smješten je u dubokoj uvali u središtu otoka gdje je ona na prevlaci zvanoj Prošika premošćena mostom koji je dijeli na dva dijela: sjeverni, otvoreni dio, i južni zatvoreni s bazenima za proizvodnju soli.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Helsinki poljoprivreda

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković prisustvovala je dvodnevnom neformalnom sastanku ministara poljoprivrede EU u Helsinkiju.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK