slusaonica01
livestream01

Radio Pag Proizvodnja svile na Pagu

Na Pagu se stoljećima proizvodila izuzetno kvalitetna i vrlo cijenjena svila.

Svila se na Pagu proizvodila već u 14. stoljeću, što potvrđuju ugovori između Paga i Venecije o međusobnim obvezama. Od paške svile izrađivalo se ukrasne dijelove odjeće, presvlake za jastuke (kušini) i fotelje, luksuzne stolnjake, zidne ukrase i niti za vezove . Predmeti od svile izrađivali su se na krošni (tkalačkom stanu), koja je bila finije izrade i znatno preciznija od krošne za obradu vune. Proizvodi od paške svile bili su izuzetno cijenjeni i uglavnom su se izrađivali po narudžbi. Posljednji ostaci, odnosno tragovi, nekadašnje proizvodnje svile na Pagu su stabla murvi (dud), na kojima se uzgajao dudov svilac. U vlasništvu jedne paške obitelji je kušin izrađen od paške svile procijenjene starosti od oko 400 godina. Svila se na Pagu proizvodila do 19. stoljeća.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK