slusaonica01
livestream01

Grad Pag i sortiranje otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske dostavio je gradonačelniku Grada Paga Anti Fabijaniću obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga Grada Paga

pod nazivom "Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljanog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala u Pagu". Za taj projekt Grad Pag će dobiti 651.122 eura. Odbor Fonda ocijenio je da projektni prijedlog Grada Paga ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje EU sredstvima i prijedlog projekta je uputio na daljnji postupak. U izvješću Fonda navodi se da ukupni prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga iznose 968.629,30 eura, a da najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen iznosi 651.122,40 eura, odnosno 67,22 posto od ukupne vrijednosti projekta.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK