slusaonica01
livestream01

U Novalji ce se izgraditi nova ribarska luka

Novalja dobiva novu ribarsku luku s 31 vezom za plovila duljine do 20 metara. Ribarska luka bit će sigurna i operativna iskrcajna luka za ribare, ali i sigurno zaklonište. U sklopu ribarske luke povećat će se i dužina operativne obale. Vrijednost projekta je 34.372.026,13 kuna. Od toga 75 % financira Europska unija, a 25 % Republika Hrvatska, a financiranje će se objediniti preko Ministarstva poljoprivrede iz Mjera "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa", Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

Pripremne radove i dokumentaciju do građevinske dozvole projekta financirao je Grad Novalja. Naziv projekta je "Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana", uz ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja–1. faza. Postojeći lukobranski objekt duljine 279,59 metara privezne obale, koji je na unutarnjoj strani duljine 241,03 m, će se rekonstruirati i produljiti za 78 m, obnovit će se zaštitni kamenomet na vanjskoj strani veličinom kamenih blokova primjerenih uvjetima i lokaciji, rekonstruirat će se obalni zidovi razgradnjom postojećih te dograditi na novom dijelu lukobrana. Širina lukobrana bit će 20,90 m sa šetnicom uz priveznu obalu te prometnicu s parkiralištem te zaštitni kamenomet na vanjskoj strani parapetnog zida.
Pred početak radova na izgradnji nove ribarske luke u Novalji, u Lučkoj upravi Novalja potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana–ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja–1. faza. Ugovor je potpisan između Lučke uprave Novalja kao naručitelja i tvrtke "G.A.M.I.K" d.o.o. kao izvođača radova. U ime naručitelja ugovor je potpisao ravnatelj Lučke uprave Novalja Tomislav Kustić, a u ime izvođača radova direktor "G.A.M.I.K" d.o.o. Krešo Gabrić. Izgradnja nove ribarske luke bit će završena iduće godine.

Josip Portada/Radio Pag
Foto: Lučka uprava Novalja

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK