slusaonica01
livestream01

Radovi na cesti Vlasici Smokvica

U tijeku su radovi na asfaltiranju ceste Vlašići-Smokvica i uređenje okoliša ceste. Radove izvode Županijske ceste, a Grad Pag je partner u projektu. Asfaltirat će se 1, 8 km ceste.


"Cesta je bila u lošem stanju i drago mi je da su Županijske ceste uvrstile uređenje i asfaltiranje ove ceste u svoj program za ovu godinu. Ta cesta je važna za stanovnike naselja Smokvica, ali i za kvalitetnije odvijanje prometa tijekom ljeta, kada je na tom području povećan broj vozila," rekao je Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga za Radio Pag.
Radovi na uređenju i asfaltiranju ceste Vlašići-Smokvica bit će završeni do sredine mjeseca studenog.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK