slusaonica01
livestream01

Radio Pag Kip Solar Pag

Na Staroj rivi u Pagu, ispred nekadašnjeg pogona solane, postavljen je kip Solar kojeg je izradio kipar Tomislav Kršnjavi. Kip je lijevan u Ljevaonici Ujević iz Zagreba.


"Kip Solar postavili smo jer je proizvodnja soli obilježila grad Pag i po soli je Pag bio nadaleko poznat," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. "Ponosni smo na taj dio paške prošlosti, a kip je postavljen kod nekadašnjih magazina soli i ispred mjesta gdje je prije bila solana."

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK