slusaonica01
livestream01

Radio Pag Poucna staza Dubrava Hanzine Pag

U Posebnom rezervatu šumske vegetacije Dubrava Hanzine uređena je drvena ograda i postavljeni su drveni temelji za poučnu stazu i vidikovac. Radi se o nastavku projekta uređenja Poučne staze u Posebnom rezervatu šumske vegetacije "Dubrava-Hanzine" koji je vrijedan 550.125 kuna. Od tog iznosa, preko Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, osigurano je 446.420 kuna, a iz potpore iz proračuna RH 78.780 kuna.


"Radi se o vrlo vrijednom projektu za Pag, a želja da se urede prirodne ljepote našega grada," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. "Područje Dubrave i sada mnogi posjećuju, a kada se dovrši ovaj veliki projekt, bit će još više posjetitelja i još više će uživati u krajoliku, a na info panoima dobit će i informacije o tom području. Jedan od ciljeva ovog projekta je i zaštita tog područja."
Rezervatom šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ upravlja Javna ustanova Natura-Jadera. U projektu je, kako navode u JU Natura Jadera, previđeno sporadično uklanjanje raslinja i dijelova raslinja radi osiguranja neometanog i sigurnog prolaska posjetitelja. Na dionici poučne staze postavit će se pet klupa za odmor i informativno-edukacijske ploče. Sve ploče bit će izrađene od neškodljivih materijala, a konstrukcije za postavljanje ploča bit će izrađene od drva. Na već postojećim prirodnim čistinama planira se uređenje vidikovaca od drva. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnje probijanje puteva i staza i na odgovarajući način označiti već postojeće staze kako bi se zaustavilo daljnje probijanje divljih puteva. Provedbom projekta šuma će biti dostupnija krajnjim korisnicima, a istaknut će specifični dijelovi šumskog ekosustava, odnosno istaknut će se vrijednost Posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK