slusaonica01
livestream01

Deratizacija

Djelatnici tvrtke CIKLON za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline iz Zadra provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Grada Paga. Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se treba pridržavati slijedećih naputaka: Surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce, Iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane, Onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima
pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce.
Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce. Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju naputaka, jer će za štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.
IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVLJAT ĆE SE DO 09. STUDENOG OD 8 DO 15 SATI.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK