slusaonica01
livestream01

eu2024 2

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se 9. lipnja 2024. Biračko pravo u Hrvatskoj imaju hrvatski državljani stariji od 18 godina.

Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE donijelo je RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području Grada PAGA određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. PAG, PAG - MALA SPORTSKA DVORANA OŠ, ANTE STARČEVIĆA 12 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PAG: DUBROVAČKA UL., GOLIJA, GOSPIĆKA ULICA, JADRULIĆEVA ULICA, KOLUDRAŠKA UL., KRIŽEVAČKA UL., OD SKRIVANATA, PUT BENEŠTRE, PUT PODMEJAK, PUT RUPE, PUT VELI BRIG, ŠETALIŠTE FRANE BUDAKA, ŠETALIŠTE GRADA ZANEA, ŠIBENSKA UL., TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, TRG SV. JURJA, UHLINAC, UL. ALOJZIJA STEPINCA, UL. DONATA FABIJANIĆA, UL. JURJA BENZIJE, UL. JURJA DALMATINCA, UL. KAMERLENGO, UL. KRALJA ZVONIMIRA, UL. NIKOLE PORTADE, UL. PAVLA R.VITEZOVIĆA, UL. SVETE MARIJE, ULICA A. B. ŠIMIĆA, ULICA A. STARČEVIĆA, ULICA DON JOSE FELICINOVIĆA, VANGRADA, VARAŽDINSKA UL., VELA ULICA, VELEBITSKA UL., VUKOVARSKA UL., ZRINSKO FRANKOPAN. UL.

2. Biračko mjesto broj 2. PAG, PAG - DOM KULTURE, GOLIJA 6 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PAG: BRANIMIROVA OBALA, DOMINIKANSKI TRG, KATINE, KNEŽEVA UL., LOKUNJA, PROSIKA, RIJEČKA UL., SPLITSKA UL., STROSSMAYEROVA UL., SV. MARKO, ŠETALIŠTE ANDRIJE HEBRANGA, UL. A. G. MATOŠA, UL. ANTE ŠUGARA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. BARTULA KAŠIĆA, UL. HANIBALA LUCIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA, UL. IVANA MIRKOVIĆA, UL. IVANA MRŠIĆA, UL. IVANA ZAJCA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LJUDEVITA GAJA, UL. MARINA DRŽIĆA, UL. MARKA LAURA RUIĆA, UL. MARKA MARULIĆA, UL. MILE BUDAKA, UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. NIKOLE VALENTIĆA, UL. PETRA HEKTOROVIĆA, UL. PETRA ZORANIĆA, UL. RUĐERA BOŠKOVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VJENCESLAVA NOVAKA, UL. VLAHE BUKOVCA, ULICA LEOPOLDA DORKIĆA, ULICA S. S. KRANJČEVIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG, VELA GUSTERNA, ZAGREBAČKA UL.

3. Biračko mjesto broj 3. PAG, PAG - KNEŽEV DVOR, TRG PETRA KREŠIMIRA IV na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BOŠANA: BOŠANA, DUBRAVA, KOŠLJUN: KOŠLJUN, PROBOJ, PAG: FRANJEVAČKI TRG, GUNDULIĆEV PUT, KARLOBAŠKA UL., LJUBAČKA UL., NINSKA UL., NOVIGRADSKA UL., PODMIR, PRIMORSKA UL., PUT DIVICNJAKA, PUT MIROŽIĆA, PUT MURVICE, PUT NOVALJE, PUT STAROGA GRADA, PUT SVETOG KARINA, RAPSKA ULICA, SENJSKA UL., UL. BELOTE DOBRONIĆA, UL. BENEDIKTA MIŠOLIĆA, UL. BRAĆE ANDRIJIĆA, UL. BRAĆE FABIJANIĆA, UL. EUGENA KVATERNIKA, UL. JURE CRLJENKA, UL. MATICE HRVATSKE, UL. NIKOLE TESLE, UL. PAŠKIH REKTORA, UL. PETRA GRUBONIĆA, UL. PETRA RUMORE, UL. ŠIME DEŠPALJA, UL. VIDA MATASOVIĆA, UL. ŽRTAVA FAŠIZMA, UL.ANTONIJA DANIJELIJA, ULICA BANA J. JELAČIĆA, ULICA GUGLIAMINA POLZINETIA, ULICA KRALJ STJEPANA DRŽISLAVA, USKOČKA UL., ZADARSKA UL.

4. Biračko mjesto broj 4. GORICA, GORICA -PROSTORIJE DOMA, GORICA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GORICA: GORICA

5. Biračko mjesto broj 5. DINJIŠKA, OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA - PODRUČNA ŠKOLA DINJIŠKA, ZADARSKA 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DINJIŠKA: DINJIŠKA, MAGAŠI, MORAVČIĆI, SELINA, ZADARSKA, MIŠKOVIĆI: PUT MLINARICE, PUT MULA, ŽDRIJAČKA UL., STARA VAS: BUNARIĆ, KUKOVIĆI, STARA VAS, ŠIŠINI, VELIKA ČISTA, VRČIĆI: VRČIĆI

6. Biračko mjesto broj 6. VLAŠIĆI, MJESNI ODBOR VLAŠIĆI, VLAŠIĆI na kojem će glasovati birači s prebivalištem u SMOKVICA: SMOKVICA, VLAŠIĆI: PUT LUZARJA, PUT MAGAZINA, PUT MRTA, PUT PEĆINE, PUT PODMEĐA, PUT STANDARCA, PUT VAROŠA, TRG KULINA, UL. PEŠĆINE, UL. PETKA, UL. SV. JEROLIMA, VLAŠIĆI

7. Biračko mjesto broj 7. ŠIMUNI, TD ŠIMUNI, ŠIMUNI na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ŠIMUNI: ŠIMUNI

 

Na području Općine KOLAN određuje se biračko mjesto

1. Biračko mjesto broj 1.

KOLAN OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠ NOVALJA, PODRUČNI RAZREDNI ODJEL KOLAN, FIGURICA 5 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KOLAN: BRIŽAK, FIGURICA, KOLAN, KOMUN, KOZLAR, OŠTARIĆEVI DVORI, PARUNKA, RUDINA, STANIĆ, ŠUGAROVI DVORI, ŠUPRAHINI DVORI, TRG KRALJA TOMISLAVA, ULICA BARTULA KAŠIĆA, VANĐELJE, ZUBOVIĆEVI DVORI, KOLANJSKI GAJAC: I ULICA U GAJCU, II ULICA U GAJCU, III ULICA U GAJCU, KOLANJSKI GAJAC, MANDRE: GIRENICA, I VERTIKALA, KONOBINE, MANDRE, MAUNSKA ULICA, PRIMORSKA ULICA, PUT MALE MANDRE, PUT MIŠNJAKA, RIBARSKA ULICA, RIJEČKA ULICA, ŠIROKA ULICA, UL. KRALJA KREŠIMIRA IV, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LUNGO MARE, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA, ULICA DALMATINSKA, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA, ULICA HRVATSKOG VITEZA ZVONKA ZUBOVIĆA, ULICA KNEZA DOMAGOJA, ULICA PUČKOG PJESNIKA ŠIME ŠUGARA, ULICA STJEPANA RADIĆA, ULICA ZMORAŠNJI GRM, VELEBITSKA ULICA

 

Na području Općine POVLJANA određuje se biračko mjesto

1. Biračko mjesto broj 1. POVLJANA DOM KULTURE POVLJANA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POVLJANA: J.J. STRSSMAYERA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, PAŠKA ULICA, POVLJANA, PRIMORSKA ULICA, PUT HRŠĆICE, PUT STAROG STANA, PUT SVETOG NIKOLE, PUT VRULJE, RIJEČKA ULICA, SPLITSKA ULICA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, TRG SVETOG JURJA, UL. ANDRIJE HEBRANGA, UL. ANTE STARČEVIĆA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. I. G. KOVAČIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA, UL. KNEZA DOMAGOJA, UL. KRALJA P. SVAČIĆA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. KRALJA ZVONIMIRA, UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. S.S.KRANJČEVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VLADIMIRA NAZORA, ULICA ALOJZA STEPINCA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA BARTOLA KAŠIĆA, ULICA DUBROVNIKA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MATIJE GUPCA, VIRSKA UL., ZADARSKA ULICA, ZAGREBAČKA UL.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK