slusaonica01
livestream01

Znanstveni skup Govor grada Paga

U Pagu će se, u listopadu iduće godine, održati znanstveni skup na temu "Govor grada Paga". Organizatori skupa su Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru i Grad Pag. Inicijativa za održavanje skupa pokrenuta je emisijom Radio Paga "Paške besede", tematske emisije koja se bavi cakavicom. Glavni pokretač ovog projekta je Ivo Fabijanić, pisac, pjesnik, član KUD-a Družina i urednik emisije "Paške besede".

 

Ivo Fabijanić je za Radio Pag rekao: "Cilj emisije Paške besede je očuvanje dijalekta grada Paga i njegovo populariziranje među mladim Paškinjama i Pažanima, a znanstveni skup je važan za očuvanje govora grada Paga. Želja nam je da se po prvi puta na visokoj znanstvenoj razini raspravi o govoru grada Paga i da se dobiju znanstveni radovi koji će se objaviti u zborniku. Zahvaljujem profesorici Marijani Kresić Vukosav koja vodi Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru na suradnji, kao i cijelom Sveučilištu u Zadru, Gradu Pagu i svima koji nas u ovome podržavaju."

Članovi Znanstvenog odbora skupa su prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav, prof. dr. sc. Ivo Fabijanić, izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić, doc. prof. dr. sc. Mia Batinić Amgster, izv. prof. dr. sc. Marco Angster i prof. dr. sc. Nikola Vuletić, svi sa Sveučilišta u Zadru. Za sada su predviđeni izlagači prof. dr. sc. Silvana Vranić, dr. sc. Josip Lisac, dr. sc. Nikola Vuletić, dr. sc. Hrvoje Bazina, dr. sc. Lucija Šimičić, dr. sc. Ivo Fabijanić i dr. sc. Antonio Oštarić.

U Organizacijskom odboru skupa su Ivo Fabijanić, kao inicijator projekta, Jasna Magaš, predsjednica Gradskog vijeća Grada Paga i Josip Portada, novinar i urednik na Radio Pagu.

Ivo Fabijanić je rekao kako je znanstveni skup na temu govora grada Paga važan i zbog pokrenutog postupka uvrštenja govora grada Paga na listu nematerijalne kulturne baštine Ministarstva kulture i zaštita govora grada Paga na razini UNESCO-a. Govor grada Paga do sada nije bio tema većeg broja znanstvenih radova. Postoji izuzetno vrijedna knjiga prof. Nikole Kustića u kojoj je rječnik paškog govora i snimak vrlo poučnog i kvalitetnog predavanja prof. Josipa Lisca na temu govora grada Paga koje je održano na Radio Pagu.

U posebnom dijelu programa Znanstvenog skupa "Govor grada Paga" sudjelovat će KUD Družina, izvođači pučkih napjeva i drugi koji njeguju govor grada Paga.

Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK