slusaonica01
livestream01

LEBIĆADA

Tijekom proteklih nekoliko dana na području otoka Paga je, prema podacima DHMZ-a i Meteorološke postaje Pag pale su velike količine kiše, znatno više od uobičajenog prosjeka. Uz to, jako jugo koje je prethodilo obilnim kišama, povremeno je prouzročilo probleme u odvijanju cestovnog i pomorskog prometa. U mjestu Zubovići su tijekom olujnog juga zabilježene štete na nekoliko plovila. Mnoge prometnice na području užeg područja grada Paga su povremeno bile preplavljene velikim količinama oborinskih voda, a ponegdje se more izlijevalo na ceste. Ipak, većih šteta zbog jakog juga i visokih plima na većem dijelu otoka Paga nije bilo.

Josip Portada / Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK