slusaonica01
livestream01

zimska manestra 8ef5ea49071873111aff4808766a365d header

Prema neslužbenim podacima ovogodišnjeg popisa stanovništva, otok Pag ima oko 10. 000 stanovnika. Grad Pag je, prema popisu stanovništva iz 2011. godine imao 3. 846 stanovnika, a prema najnovijem popisu, broj stanovnika je ostao gotovo jednak. Općina Povljana je 2011. godine imala 759 stanovnika, a procjene su kako 2021. godine ima oko 750, što ukazuje na blagi pad.

Značajan porast broja stanovnika mogao bi, ako se procjene pokažu točnima, biti na području Općine Kolan i na području Grada Novalje. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Kolan je imala 791 stanovnika, a procjena je kako 2021. godine ima 936 stanovnika. Na području Grada Novalje je, prema popisu stanovništva iz 2011. godine bilo 3.663 stanovnika, a prema najnovijim procjenama, Grad Novalja ima oko 4100 stanovnika. Podaci su nepotpuni i tek će se u službenoj objavi Državnog zavoda za statistiku vidjeti koliko svaka jedinica lokalne samouprave na otoku Pagu ima stanovnika.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK