slusaonica01
livestream01

Radio Pag Javno izlaganje UPU plaze Zrce

Javno izlaganje prijedloga UPU-a turističke zone Zrće, koje je održano u Gradskoj knjižnici Grada Novalje, bilo je na trenutke poprilično napeto i u većem dijeli se svelo na raspravu između predstavnika koncesionara plaže Zrće i predstavnika Grada Novalje i građana Novalje. U raspravi koja je trajala 70-tak minuta, mnogo toga je rečeno, a dio rasprave bio je povezan s mogućnošću uređenja zabavnih i sportsko-rekreacijskih sadržaja na plaži Zrće.

Tako je jedan od predstavnika koncesionara, među ostalim, rekao kako oni ništa ne dobivaju, a svake godine na račun Grada Novalje uplate 100.000 eura na što je gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo rekao kako dobivaju planove te kako je za njih UPU ključan. Gradonačelnik Dabo je iznio i temeljni stav vezan uz prijedlog UPU-a plaže Zrće.
"Plan je da se sačuva plaža Zrće od gradnje i UPU je potpuno usklađen s Prostornim planom," rekao je gradonačelnik Dabo.
Predstavnici koncesionara su naveli kako je trećim izmjenama plana bila predviđena mogućnost uređenja zabavnih i sportsko-rekreacijskih sadržaja, ali da po novom prijedlogu tih sadržaja nema.
"Zašto nam ukidate nešto što nam je dozvoljeno koncesijskim ugovorom?," pitao je predstavnik koncesionara.
Nakon javnog izlaganja UPU-a plaže Zrće, gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo izdao je priopćenje u kojem navodi:
Poštovane sugrađanke i sugrađani,
ako imate vremena, a nadasve strpljenja, slušati ovo agresivno i vrlo nekulturno verbalno maltretiranje od strane predstavnika koncesionara plaže Zrće na javnom izlaganju prijedloga UPU-a zone Zrće koje je održano u utorak, 3. studenog, možda ćete se neugodno iznenaditi koja to skupina ljudi upravlja s najvrijednijom plažom Zrće koja u bitnome utječe na ukupno turističko gospodarstvo Grada Novalje. Predloženim UPU-om jasno se razdvajaju dva bitna segmenta zone Zrće; područje plaže od građevinskog područje koje je predviđeno na rubu plaže, poviše šetnice. U građevinskom dijelu zone, osim legaliziranih objekata klubova, planirana je zona za izgradnju čvrstih objekata i sadržaja na rubu plaže, iznad šetnice. Ovaj plan štiti plažu od nekontrolirane izgradnje pratećih objekata i sadržaja te omogućuje dugoročno održiv koncept razvoja turističke zone Zrće. Nakon gotovo tri godine razgovora, pregovora, izmjene Prostornog plana Grada i traženja prihvatljivog rješenja koje može zadovoljiti ponajprije javni interes Grada, a onda i pomiriti s tim interese klubova i koncesionara, nažalost moram konstatirati da sa koncesionarima plaže nismo uspjeli pronaći zajednički jezik oko ključnih odredbi plana. Kao gradonačelnik i najodgovornija osoba u čijoj je nadležnosti predlaganje prostornih i urbanističkih planova, želim poručiti svima da ću, uvažavajući interese svih pa tako i gospodarskih subjekata u zoni Zrće, najprije i beskompromisno štititi javni interes Grada Novalje i cijele destinacije."

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK