slusaonica01
livestream01

Hitna Pag

Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Zadarske županije mr. sc. Marko Kolega, dr. med., reagirao je na priopćenje iz Grada Paga o nedostatku dodatne medicinske skrbi.

Pročelnik Kolega navodi:

Trenutno na otoku Pagu (u dijelu koji je dio Zadarske županije) djeluju sljedeće ambulante primarne zdravstvene zaštite:

Povljana

Ambulanta opće medicine: S. Komadina, dr. med. (koncesionar)

Ambulante dentalne med.: E. Stura, dr. dent. med. (koncesionar)

Grad Pag

Ambulante opće medicine S. Prtorić, dr. med. (DZ)M. Šćiran, dr. med.(DZ)

I. Šupraha, dr. med. (koncesionar)

Ambulanta ginekološka: H. Tičić, dr. med., spec.ginekolog (DZ), tri dana radi u Pagu, dva dana radi u Novalji

Ambulante dentalne medicine: (dijele jednu ambulantu) Đ. Tičić, dr. dent. med. (DZ)

I. Kalauz Oguić, dr. dent. med. (koncesionar)

Zdravstvena njega u kući: jedan tim-jedna med. sestra (DZ)

Služba patronaže jedan tim: jedna prvostupnica sestrinstva (DZ)

Med. biokemijski laboratorij (koncesionar)

Zubotehnički laboratorij (koncesionar)

Ispostava hitne medicinske službe: 5 T1 timova

Nedostatak zdravstvenih djelatnika jedan je od najvećih izazova današnjice koji je prisutan u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.

Ovaj problem može se riješiti samo integralnim pristupom na više razina.

Dio problema rješava Ministarstvo na svojoj razini, u sklopu cjelovite reforme zdravstva, koja već daje pozitivne pomake (veće beneficije, bolji uvjeti rada, veće plaće, racionalnije poslovanje i sl.).

Dio problema rješava i Županija svojim mjerama stimulacije i privlačenja zdravstvenih djelatnika, o čemu je već više puta pisano (sufinanciranje stanovanja, planom edukacija, sufinanciranjem kredita za stambeno zbrinjavanje). Svake godine predstavnici zdravstvenih ustanova Zadarske županije sudjeluju u danima otvorenih vrata svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj i prezentiraju budućim liječnicima sve mjere i povlastice koje mogu ostvariti radom u Zadarskoj županiji.

Dio problema trebaju rješavati i jedinice lokalne samouprave jer je zakonodavac posebnu pozornost posvetio primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđujući kako gradovi i općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to osobito poslove koji se odnose na, između ostalog, PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU.

Neki gradonačelnici i načelnici ozbiljno su shvatili tu odredbu te su se davno uključili u osiguravanje preduvjeta za zadržavanje i privlačenje zdravstvenih djelatnika na svoje područje – neki osiguravaju sredstva u svojim proračunima za sufinanciranje smještaja zdravstvenim djelatnicima, neki stanove za smještaj zdravstvenih djelatnika, neki opremaju ordinacije i osiguravaju bolje uvjete rada onima koji se zaposle na njihovom području.

Kao pozitivan primjer mogu istaknuti Općinu Preko koja je samostalno, davno prije nego je to napravilo Ministarstvo, nabavila brodicu za hitni prijevoz pacijenata te već više od 15 godina, u suradnji sa svim općina otoka Ugljana i Pašmana, kao i uz potporu Županije, pruža dodatnu zdravstvenu skrb.

Općine Bibinje, Sukošan, a odnedavno i Kolan (na otoku Pagu) također sudjeluju u organizaciji i financiranju primarne zdravstvene zaštite.

Naš zdravstveni sustav oslanja se na samoupravni djelokrug županija, gradova i općina omogućavajući na taj način kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite kao glavne preduvjete organizacije kvalitetne zdravstvene zaštite cijele populacije.

Neke općine i gradovi prozivaju Županiju, a umjesto toga mogli bi se usmjeriti na donošenje vlastitih programa poticajnih mjera za zapošljavanje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika na svom području.

Vezano za ispostavu hitne medicinske službe u jedinici Pag, svjesni smo pritisaka i dodatnih zahtjeva, pogotovo za vrijeme turističke sezone kada se broj stanovnika na otoku višestruko poveća.

Svi djelatnici ispostave Pag ulažu dodatne napore da bi sve te zahtjeve i potrebe ispunili.

Do kraja sezone u ispostavi Pag zdravstvenu zaštitu pružat će T1 tim.

Napomenuo bih dvije činjenice; jedna je da Grad Pag, jedini od svih jedinica lokalne samouprave u Zadarskoj županiji, nije potpisao ugovor sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć o financiranju dodatnih timova liječnika, a druga je da gradonačelnik Grada Paga jedini nije odgovorio na zahtjev za definiranje sletnog mjesta za helikopterski prijevoz pacijenata. Ovo najbolje pokazuje koliko je rukovodećim ljudima stalo da sudjeluju u organizaciji primarne zdravstvene zaštite na svom području.

Usprkos apsolutnom nedostatku inicijative iz Grada Paga, što uvelike otežava rad svih zdravstvenih ustanova, a uvažavajući sve probleme manjka kadra, Zavod za Hitnu medicinu, Dom Zdravlja i Upravni odjel za zdravstvo i dalje će organizirati zdravstvenu zaštitu na otoku Pagu, kao i u svim ostalim područjima Zadarske županije.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK