slusaonica01
livestream01

wifi4euPag

U protekla dva mjeseca Grad Pag podigao je sustav besplatnog pristupa interneta WiFi4EU u punom profilu za cijelo područje centra grada Paga. Za postavljanje pristupnih točaka izabrane su lokacije gdje će korist imati i građani i gosti, pa se tako hot-spotovi nalaze na zgradi Gradske uprave Grada Paga, Lučke kapetanije, na Kneževom dvoru i na klubu Porta Salina.

Brzina internet signala sustava WiFi4EU iznosi 40 mbps, a bit će dostupan tokom cijele godine. U sljedećih mjesec dan u sustav će se dodat hot spot na plaži Prosika, a nakon toga će se proširit na cijelo područje grada. Prijava je jednostavna – nakon odabira ponuđene mreže WiFi4EU, pokazat će se stranica za prijavu na kojoj odaberite „Prijava“, a po uspješnom spajanju na mrežu prikazat će vam se web stranica Grada Paga.

Cilj projekta WiFi4EU je omogućiti besplatan pristup internetu na javnim mjestima diljem Europe. Želi se omogućiti svakome besplatan pristup brzom internetu. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će se brz pristup internetu u glavnim središtima javnog života diljem EU-a: na trgovima, u parkovima, knjižnicama, javnim zgradama itd. Javne uprave i ostala tijela koja pružaju javne usluge moći će promicati lokalne digitalne usluge: e-vladu, e-zdravstvo i e-turizam. Ovaj projekt financiran je sredstvima Grada Paga i EU fondova.

Elvis Šmit/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK