slusaonica01
livestream01

Sjednica Gradskog vijeca Najava

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Paga Jasna Magaš sazvala je 14. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 20. rujna u Vijećnici Grada Paga s početkom u 13:30 sati. Na dnevnom redu sjednice bit će prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Paški mališani Pag i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Paški mališani Pag.

Objava: Grad Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK