slusaonica01
livestream01

car dashboard wheel close up

Grad Pag, gradska uprava je na svojim mrežnim stranicama objavio "Natječaj za prodaju osobnog vozila" KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-23-19 - pogledaj dokument

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK