slusaonica01
livestream01

Sa 11 sjednice Gradskog vijeca Grada Paga

Čistoća Pag, d.o.o. dobila je komunalnu opremu vrijednu 86. 289,83 eura. Od tog iznosa 60 % financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 40 % Grad Pag. Radi se o samostojećem okolišno neutralnom komposteru s biofilterom zakupnine 30 m3.


Čistoća Pag, d.o.o. je novu komunalnu opremu dobila na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Paga, donesenu na 11. sjednici, o potpisivanju Ugovora s Čistoćom Pag d.o.o. o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme. U obrazloženju Odluke navodi se kako je Grad Pag, preko javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, nabavio komunalnu opremu u vrijednosti od 650. 000 kn s PDV-om (86. 269, 83 eura). Gradsko vijeće Grada Paga dalo je suglasnost i ovlaštenje gradonačelniku Grada Paga Anti Fabijaniću za potpisivanje ugovora s Čistoćom Pag d.o.o. o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK