slusaonica01
livestream01

Gradsko Vijece

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Paga Jasna Magaš sazvala je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga za 4. listopad 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 13,30 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red: Odluka o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu, Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Paga i Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere na području Grada Paga, za dijelove k.o. Pag, k.o. Povljana i k.o. Dinjiška te Vijećnička pitanja.

Dijana Vuleta/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK