slusaonica01
livestream01

Grad Pag U mjestu Simuni izgradit ce se sportsko igraliste

Grad Pag dobio je, preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sredstva u visini od 330. 000 kuna za izgradnju sportskog centra u Šimunima. "Grad Pag je pripremio svu dokumentaciju i ministarstvo nam je odobrilo sredstva, što nam je izuzetno drago, jer u Šimunima možemo napraviti sportsko igralište koje je u tom mjestu potrebno i za domaće stanovništvo, ali i za turiste u vrijeme turističke sezone," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić za Radio Pag.


Sredstva za uređenje sportskog igrališta u Šimunima većim dijelom su osigurana iz fondova EU, a manjim dijelom iz državnog proračuna. Radovi će se odvijati u dvije faze. U prvoj fazi uredit će se zemljište, napravit će se podloga za igralište, postavit će se veći dio opreme i rasvjeta. U drugoj fazi, igralište će se opremiti svim potrebnim sportskim rekvizitima, dodatnom opremom, uredit će se tribine za gledatelje i povećat će se broj rasvjetnih mjesta. Igralište će biti polivalentno i moći će se igrati nogomet, rukomet, odbojka i košarka. Radovi će početi u listopadu ove godine i trebali bi biti završeni do 31. ožujka iduće godine.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK