slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Grad Pag je raspisao javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2019. godini. Na natječaj se mogu javiti udruge i druge organizacije civilnoga društva, zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije.

U proračunu Grada Paga za 2019. godinu planirana su sredstva za razvoj civilnog društva, za donacije župnim uredima i samostanima, donacije za sanaciju sakralnih objekata, za udruge proizašle iz Domovinskog rata, poticaji djelovanja udruga civilnog društva, za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, za javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu, javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu, za posebne programe iznad standarda, za program potreba iznad standarda u predškolstvu, razvoj sporta i rekreacije, za javne potrebe u sportu, promicanje kulture i za javne potrebe u kulturi.
Kroz Program javnih potreba podupiru se programi i projekti usmjereni na predškolski odgoj i naobrazbu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport, socijalnu skrb, zdravstvo i ostali programi i projekti od interesa za opće dobro. Prijave programa i projekta dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Paga www.pag.hr
Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno, predajom u pisarnici Grada Paga, ili preporučeno poštom na adresu Grad Pag, Branimirova obala 1, Pag (Prijava na natječaj za Javne potrebe 2019.) – NE OTVARATI.
S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva Grad Pag će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.
Sredstva namijenjena financiranju programa i projekta isplaćivat će se sukladno ostvarenim proračunskim prihodima Grada Paga, odnosno ovisno o dinamici punjenja Proračuna Grada Paga. Ukoliko proračunski prihodi budu manji od planiranih, namijenjena sredstva se neće isplaćivati ili će se isplaćivati u umanjenom iznosu, do ostvarenja planiranih proračunskih prihoda
Dodatne informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom objavljene na mrežnoj stranici Grada Paga http://www.pag.hr, a također mogu se dobiti i telefonom na broj 023/600-830, odnosno na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK