slusaonica01
livestream01

Općina Kolan pokrenula je projekt izgradnje Multimedijalnog centra u Kolanu. Završen su glavni i izvedbeni projket, a izgradnja Multimedijalnog centra trebala bi početi tijekom ove godine. U Multimedijalnom centru bit će prikupljena građa bogate tradicije Kolana koja će se moći čuvati, proučavati i pokazivati turistima.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK