slusaonica01
livestream01

Sazvana sjednica Gradskog vijeca Grada Paga

U ponedjeljak, 21. studenog održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga. Predsjednica Gradskog vijeća Jasna Magaš za sjednicu je predložila sljedeći dnevni red:


1. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Paga za 2022.godinu,
2. Odluka o usklađenju imovine i vlastitih izvora na dan 01.01.2022.godine
3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Paga za razdobje srpanj-rujan 2022.godine,
4. Odluka o davanju ovlasti za prodaju zemljišta u svrhu mirnog rješenja spora i formiranja građevinskih čestica na području nove katastarske izmjere,
5. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Paga.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK