slusaonica01
livestream01

pag7

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o provedbi Programa »Hrvatski otočni proizvod i Javnim pozivom.


Ministarstvo dodjeljuje oznaku »Hrvatski otočni proizvod otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“. Prijaviti se može materijalni otočni proizvod, nematerijalni otočni proizvod i nematerijalno kulturno dobro.
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 04. listopada 2022. godine.
O podnesenom zahtjevu za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na rok od pet godina. Više informacija možete pronaći na stranicama navedenog Ministarstva.

Radio Pag / Dijana Vuleta

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK