slusaonica01
livestream01

Pag Izbori za Vijeca Mjesnih odbora

Gradsko izborno povjerenstvo za Izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga objavilo je kandidacijske liste koje će u nedjelju, 22. svibnja, sudjelovati na izborima za članice, odnosno članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Paga. Izbori će se održati za Mjesne odbore Miškovići, Vlašići, Dinjiška, Šimuni i Pag.MO Pag

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: MATE ČEPULO
Kandidatkinje/kandidati:
1. MATE ČEPULO; Hrvat; Pag, rođ. 10.03.1983.
2. MARINA FESTINI; Hrvatica; Pag, rođ. 28.04.1993.
3. MARIJA MARŽIĆ; Hrvatica; Pag, rođ. 12.09.1989.
4. TOMISLAV SMAKAUS; Hrvat, Pag, rođ. 12.12.1996.
5. VEDRAN DONADIĆ; Hrvat; Pag, rođ.04.03.1985.
6. SANDRA NOKAJ; Albanka; Pag, rođ.28.10.1996.
7. MATEJ DABO; Hrvat; Pag, rođ. 16.05.1990.
8. MATIJA JOSIPOVIĆ; Hrvat; Pag, rođ. 16.04.1985.
9. ANTE FABIJANIĆ; Hrvat; Pag, rođ. 17.06.1997.


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
Nositelj liste: ŠIME PARO-VIDOLIN
Kandidatkinje/kandidati:
1. ŠIME PARO-VIDOLIN; Hrvat; Pag, rođ. 08.07.1978.
2. JELENA PAVELIĆ; Hrvatica; Pag, rođ. 21.01.1985.
3. DRAŽEN CRLJENKO; Hrvat; Pag, rođ. 05.06.1983.
4. KARMELA FABIJANIĆ; Hrvatica, Pag, rođ. 02.07.1954.
5. ĐURO PUŠKARIĆ; Hrvat; Pag, rođ.31.12.1987.
6. RAJKA VIDOLIN; Hrvatica; Pag, rođ.11.1.1948.
7. NIKOLA MARŽIĆ; Hrvat; Pag, rođ. 29.10.1982.
8. IVANKA MARŽIĆ; Hrvatica; Pag, rođ. 08.12.1944.
9. DUŠAN HERENDA; Hrvat; Pag, rođ. 01.11.1958.


MO Šimuni

NEZAVISNA LISTA MARIN FABIJANIĆ
Nositelj liste: MARIN FABIJANIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. MARIN FABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni, rođ. 07.08.1983.
2. LOVRE FABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni, rođ. 13.08.1982.
3. DOMAGOJ ŠELEBAJ; Hrvat; Šimuni, rođ. 20.03.1986.
4. TOMISLAV FABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni, rođ. 30.10.1980.
5. FILIP SIČIĆ; Hrvat; Šimuni; rođ. 11.05.1998.
6. BRANKO FABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni, rođ. 26.02.1993.
7. JOSIP FABIJANIĆ; Hrvat ; Šimuni; rođ. 29.08.1975.


MO Dinjiška

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: MAŠA BRKLJAČA
Kandidatkinje/kandidati:
1. MAŠA BRKLJAČA; Hrvatica; Dinjiška; rođ. 11.09.1983.
2. ANTE VRKIĆ; Hrvat; Vrčići; rođ. 21.06.1997.
3. DINO BUTERIN; Hrvat; Stara Vas; rođ. 02.05.1996.
4. ANTONIO KUKOVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 25.07.1989.
5. FILIP JURČEVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 29.06.1994.
6. MARIJETA JURČEVIĆ; Hrvatica; Dinjiška; rođ. 13.03.1979.
7. MATEJ JURČEVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 02.08.1993.


NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINJIŠKA
Nositelj liste: BOŽENA FRAĆIN
Kandidatkinje/kandidati:
1. BOŽENA FRAĆIN; Hrvatica; Dinjiška; rođ. 13.09.1975.
2. BORIS JURČEVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 20.03.1982.
3. LIDIJA ŠKODA; Hrvatica; Dinjiška; rođ. 14.10.1965.
4. ŽELJKO NEKIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 11.04.1965.
5. DARKO JURČEVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 18.11.1956.
6. DAMIR KAPOVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 03.10.1973.
7. BRANIMIR JURČEVIĆ; Hrvat; Dinjiška; rođ. 05.05.1982.


MO Vlašići

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: FILIP MANDIČIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. FILIP MANDIČIĆ; Hrvat;Vlašići, rođ. 07.09.1991.
2. STIPE ŽUNIĆ; Hrvat; Vlašići, rođ. 23.04.1991.
3. MARIN ŽUNIĆ, Hrvat; Vlašići, rođ. 31.03.1998.
4. JADRANKA MAGAŠ; Hrvatica; Smokvica, rođ. 05.06.1957.
5. MARKO GERIĆ; Hrvat, Vlašići, rođ. 26.07.1987.
6. JOSO RADAN; Hrvat; Vlašići, rođ. 25.06.1947.
7. ANTE NEGULIĆ, Hrvat; Smokvica, rođ.09.08.1949.

NEZAVISNA KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA „AJMO VLAŠIĆI“
Nositelj liste: ANA SCHMIDICHEN
Kandidatkinje/kandidati:
1. ANA SCHMIDICHEN; Hrvatica;Vlašići, rođ. 22.02.1987.
2. KRISTIJAN ŠARIĆ; Hrvat; Vlašići, rođ. 10.01.1992.
3. JOSIPA ŽUNIĆ, Hrvatica; Vlašići, rođ. 04.05.1989.
4. MARIN SCHMIDICHEN; Hrvat; Vlašići, rođ. 15.08.1986.
5. TOMISLAV KOMADINA; Hrvat, Vlašići, rođ. 26.07.1990.
6. KRISTINA ALABURIĆ; Hrvatica; Vlašići, rođ. 23.10.1978.
7. MATE ZEKIĆ, Hrvat; Vlašići, rođ. 13.11.1975.


MO Miškovići

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: ANDRIJAN MIOČIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. ANDRIJAN MIOČIĆ; Hrvat; Miškovići, rođ. 16.06.1980.
2. JOSIP MIŠKOVIĆ; Hrvat; Miškovići, rođ. 03.06.1978.
3. DANIJELA MIŠKOVIĆ; Hrvatica; Miškovići, rođ. 18.08.1981.
4. DANIELA MIŠKOVIĆ; Hrvatica; Miškovići, rođ. 25.02.1984.
5. NIKOLINA ŽUNIĆ MIOČIĆ; Hrvatica; Miškovići, rođ. 05.01.1979.


ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANO PREDLOŽENIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAGA
I. MJESNI ODBOR PAG
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NOSITELJ LISTE: MATE ČEPULO
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
NOSITELJ LISTE: ŠIME PARO-VIDOLIN
II. MJESNI ODBOR ŠIMUNI
NEZAVISNA LISTA MARIN FABIJANIĆ
NOSITELJ LISTE : MARIN FABIJANIĆ
III. MJESNI ODBOR DINJIŠKA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NOSITELJ LISTE: MAŠA BRKLJAČA
NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINJIŠKA
NOSITELJ LISTE: BOŽENA FRAĆIN
IV. MJESNI ODBOR VLAŠIĆI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NOSITELJ LISTE: FILIP MANDIČIĆ
NEZAVISNA KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA „AJMO VLAŠIĆI”
NOSITELJ LISTE: ANA SCHMIDICHEN

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK