slusaonica01
livestream01

Grad Pag je nabavio CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje

Grad Pag je, u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021), nabavio CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje volumena 30 m3, spremnik koji je posebno razvijen za biološko prikupljanje i obradu otpada. Vrijednost opreme je 650.000,00 kuna, a FZOEU projekt sufinancira 60%.

Uz to, Grad Pag je, u sklopu projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001, koji je sufinanciran iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014-2020. nabavio 500 kanti HDPE za biootpad zapremine 120L i 1500 kanti HDPE za biootpad zapremine 80L te će se nabavkom ovog kontejnera smanjiti količine odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištu odnosno povećao postotak odvojeno sakupljenog otpada, a sve u cilju ostvarenja Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. koji propisuje mjeru od 60% odvojenog otpada.

Službena objava Grada Paga

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK