slusaonica01
livestream01

TZ Pag Natjecaj za suvenir Grada Paga

Turistička zajednica Grada Paga objavila je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2022. godini. U Javnom pozivu se navodi:


1. Turistička zajednica Grada Paga raspisuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2022. godini koji će, ukoliko zadovolje propozicije, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni posebnom markicom.
2. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.
3. Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.
4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Paga, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički proizvodi, odjevni i uporabni predmeti, gastro proizvodi. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.
6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.
7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.
8. Sva rješenja suvenira trebaju, uz već spomenute kriterije, sadržavati i kratko obrazloženje (tekst - kratka priča).
9. Za prijavitelje koji će koristiti naziv i elemente paške čipke, potrebno je uz prijavu dostaviti i suglasnost Grada Paga za korištenje naziva i elemenata paške čipke.
10. Prijavitelji moraju dostaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.
11. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Paga.
12. Kriteriji za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada Paga.
13. Prednost će se dati suvenirima koji će na tržištu na različite načine interpretirati kulturne, kulturološke, gastronomske i turističke vrijednosti grada Paga, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske baštine te posebnost prirodnih ambijenata.
14. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja posebne markice.
15. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.
16. Turistička zajednica Grada Paga zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
17. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2022. godine [osobno ili poštom] na sljedeću adresu:


Turistička zajednica Grada Paga
Od Špitala 2
23 250 Pag
s naznakom: NE OTVARATI za Javni poziv za prijavu rješenja suvenira.


18. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.
19. Obavijest o rezultatima Javnog poziva biti će u roku od 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Grada Paga i Grada Paga.
20. Svi sudionici sudjelovanjem neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.
21. Javni poziv otvoren je od 10. veljače do 15. ožujka 2022. godine, a objavljen je na web stranici Turističke zajednice Grada Paga.
22. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]23 611 301 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK