slusaonica01
livestream01

Pag Postavljanje pontona na Goliji

U Pagu, na Goliji, postavit će se pontoni kako bi se u Luci Pag povećao broj vezova za brodice. U Lučici Katine napravljeno je 400 vezova, ali svi su zakupljeni u samo nekoliko dana.
"Reakcija na uređenje lučice Katine bila je jako pozitivna, jer se dobilo sigurne i dobro uređene vezove i svi vrlo brzo zakupljeni. Međutim, to nije dovoljno. Domaćim ljudima, ali i turistima koji dolaze s manjim brodicama, gliserima i slično, mora se osigurati vezove, a to će se napraviti na Goliji," rekao je za Radio Pag gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić.


Za postavljanje pontona na Goliji Grad Pag je donio prostornoplansku dokumentaciju, izrađeno je Idejno rješenje, a po ovlaštenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtka Zeleni servis, d.o.o. iz Splita izradila je Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu." Na temelju prikupljene dokumentacije dobivena je i lokacijska dozvola. Prema Idejnom rješenju, na Goliji će se, uz postavljanje pontona, u cijelosti obnoviti obalni zid.
Postavljanje pontona na Goliji dio je velikog projekta uređenja obalnog dijela grada Paga, od Macela, preko Stare rive, izgradnje 230 metara dugačkog lukobrana i uređenja nove plaže uz lukobran koja će se spojiti s plažom Prosika.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK