slusaonica01
livestream01

cistoca pag

Čistoća Pag organizirala je eko akciju pod nazivom "Svaka mala naprid gre" koja ima za cilj potaknuti stanovništvo na prikupljanje smeća iz prirode. Za svaku vreću smeća skupljenu u prirodi koju korisnici donesu u Reciklažno dvorište, Čistoća Pag poklanja zahvalu Majke prirode i osmijeh.

Za dvije vreće korisnici mogu birati nagradu između rukavica, hvataljke za otpad ili paketa vrećica. Akcija se odvija pod motom "Čuvajmo naš predivan grad".
Uz tu malu, hvale vrijednu akciju, Čistoća Pag zahvaljuje i svim korisnicima na dojavama o lokacijama divljih deponija. Djelatnici Čistoće saniraju deponije te se od strane Komunalnog redarstva Grada Paga naprave zapisnici i prijave prema utvrđenim počiniteljima. Čistoća Pag nedavno je pokrenula i novu facebook stranicu Eko Pag na kojoj se korisnici mogu informirati o svim malim i velikim akcijama Čistoće.

Dijana Vuleta /Radio Pag

divlji deponij 1

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK