slusaonica01
livestream01

Zavrsena poucna staza

Kako je potvrđeno u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarskoj županiji "Natura-Jaderi", završeni su radovi na uređenju poučne staze u šumi Dubrava u Pagu, koja je dio Posebnog rezervata šumske vegetacije "Dubrava Hanzina." Vrijednost projekta je 656.625,00 kn, što je je javna ustanova „Natura-Jadera“ osigurala iz sredstava Europske unije, odosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.


"Kroz projekt je uređena staza, postavljene su edukativne table od kojih dvije i na Brailleovom pismu te je izgrađen prelijepi drveni vidikovac s klupama i stolovima za odmor i druženje s kojeg puca pogled na Paški zaljev. Malo ljudi zna da je taj zaljev u pradavno doba, miocen, bio jezero u kojem su živjeli i krokodili. To, i još puno toga o samoj šumi hrasta medunca možete doznati kratkom ugodnom šetnjom u hladovini po našoj novoj poučnoj stazi," rekao je ravnatelj Natura Jadere Damir Perić.
Osnovna namjena poučne staze je edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Poučna staza opremljena je klupama za odmor, edukacijsko-informativnim pločama i vidikovcem. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i na odgovarajući način su označene već postojeće staze kako bi minimaliziralo, ali i zaustavilo, daljnje probijanje divljih puteva. Realizacijom ovog projekata nastojat će se istaknuti specifični dijelovi šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja.
Posebnim rezervatom šumske vegetacije Dubrava-Hanzina upravlja Javna ustanova "Natura-Jadera", koja, uz to, upravlja i s još 12 zaštićenih područja u Zadarskoj županiji. "Natura-Jadera" upravlja sa 4 posebna rezervata, 3 spomenika prirode, 4 značajna krajobraza i 2 spomenika parkovne arhitekture, zaštićenim fosilima dinosaura i njihovim nalazištima te 86 područja ekološke mreže. Na otoku Pagu nalazi se čak 6 zaštićenih područja, od toga 4 u Zadarskoj županiji, od kojih je u dosta visokoj kategoriji zaštićena i šuma hrasta medunca, Dubrava-Hanzine. Posebni rezervat šumske vegetacije Dubrava-Hanzina zaštićen je od 1988. godine, a prostire se na površini od 28.45 ha. Šuma hrasta medunca i bijeloga graba Dubrava jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. Radi se o panjači hrasta medunca s mjestimičnim crnim grabom koja, zbog svoje prilagodbe na klimu i količinu soli na području na kojem se nalazi, predstavlja i vrijedan genetski materijal.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK