slusaonica01
livestream01

Radio Pag Izgradnja rotora u zavrsnoj fazi

Radovi na izgradnji rotora na državnoj cesti D-106, kod predjela Sveta Jelena u Pagu, ulaze u završni dio. Središnji dio rotora osposobljen je za promet, a iduća dva mjeseca, koliko je ostalo do planiranog završetka radova, uređivat će se spojevi rotora s cestom koja vodi prema Starom gradu, s jedne strane, i ceste koja vodi prema Lokunji, s druge strane, dovršit će se ogradni zidovi, postaviti rubnjaci i prometna signalizacija.

Projekt izgradnje rotora vrijedan je 6, 5 milijuna kuna, a financiraju ga Hrvatske ceste. Grad Pag je izradio projektnu dokumentaciju, riješio imovinskopravna pitanja i otkup zemljišta, na temelju čega je ishodovana građevinska dozvola. Prema projektu radovi bi trebali trajati do 11. kolovoza, međutim, očekuje se kako će biti završeni prije tog roka.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK