slusaonica01
livestream01

Radio Pag Solana

"Solana Pag" više nije u portfelju Fortanova grupe. Alternativni investicijski fond MWM1 stekao je, preko društva Sol Naturalis d.o.o., kontrolni vlasnički paket u "Solani Pag". Sredinom svibnja ove godine pojavile su se informacije kako Fortenova grupa vodi pregovore za prodaju "Solane Pag".

Tada se govorilo kako bi "Solana Pag" mogla prijeći u vlasništvo jednog fonda, no nije se moglo doznati kojeg. U prigodi promjene vlasnika "Solane Pag", Grad Pag je objavio kratko priopćenje u kojem se navodi: "Novi vlasnik Solane vjeruje u potencijal i snagu brenda Solane te će predano raditi na daljnjoj organizacijskoj i tehnološkoj obnovi Društva s ciljem unaprjeđenja kvalitete proizvoda i stvaranja dodane vrijednosti za Solanu, njezine djelatnike i lokalnu zajednicu s otoka Paga."
U postupku pretvorbe i privatizacije početkom 90-tih, "Solana Pag" je postala dio koncerna "Agrokor", a nakon propasti "Agrokora" "Solanu Pag" je preuzela "Fortenova grupa".

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK