• image
  • image
  • image

Razgovor - Gradonačelnik A. Fabijanić - Kraj godine

Razgovor - pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna

Sanja Buljanović - Klapa Peružini

Ante Dabo - gradonačelnik Grada Novalje

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK